Vieiros

Vieiros de meu Perfil


Edición xestionada por ti
RSS de
22/01/2009 11:03

Un país normal: Imos cara a unha sociedade máis activa?

5 comentarios | por redaccion redaccion

Activando a sociedade: mirar por nós, mirar por todos. Imos cara a unha sociedade máis activa e participativa? Implícase máis a xente en iniciativas sociais? Achéganse máis a redes, movementos, ONGDs? Por que si ou por que non? Cal sería a situación ideal?Enviar unha nova
Iniciar unha conversa

Como vai isto?

O "Vieiros Aberto" é un lugar onde deixar a túa propia noticia. Se eres usuario rexistrado en Vieiros aquí podes facernos saber aquí de calquera actividade, suceso, reflexión, aviso ou información.

Por exemplo, desde este espazo e se formas parte ou simpatizas con algún colectivo social e che gustaría que a comunidade vieiresca coñeza puntualmente a súa actividade, ti mesmo podes subir as súas novidades. Se cadra queres destacar un artigo do teu blog ou da bitácora dun amigo. Ou mesmo contar dalgún evento interesante que aconteceu a pé da túa casa. E incluso achegar algo que viches na rede que cres que lle pode interesar aos demais. Ti decides. Estás no Open.Vieiros.